DOKUMENTI

FINANCIJSKI PLAN – 2020.
FINANCIJSKI PLAN – 2021.
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ODLUKE VEZANE ZA GFI I IZMJENE FIN.PLANOVA
IZVJEŠĆA SA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA I SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

JAVNA NABAVA

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OBAVIJEST O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

PLAN JAVNE NABAVE – 2020.

PLAN JAVNE NABAVE – 2021.