Katarina Ćorković

Katarina Ćorković

suradnica u poduzetničkom inkubatoru, Associate

KATARINA ĆORKOVIĆ

Nakon završene prve godine studija na Hunter Collegeu u New Yorku, Katarina Ćorković upisuje studij u Dubrovniku te diplomira na RIT Croatia (Rochester Institute of Technology Croatia) u smjeru turističkog managementa. Nakon toga, u Zagrebu nastavlja školovanje te dovršava post diplomski studij MBA u marketingu. Katarina ima radno iskustvo u brojnim područjima hotelijerstva te posjeduje razne vještine upravljanja projektima koje je usavršavala dok je živjela i radila u New Yorku, SAD. U Trokutu je fokusirana na  marketing te svaki dan provodi sa stanarima kako bi im vrijeme provedeno u Trokutu bilo što ugodnije.

katarina@trokut.eu +385 22 500 200