IVAN
ŠODA

voditelj informatike

ivan@trokut.eu
+385 22 500 200

Ivan Šoda diplomirao je na Veleučilištu u Šibeniku, smjer informatički menadžment. Nakon toga nastavlja dodatno obrazovanje na Cisco akademiji i stječe Cisco CCNA certifikat kao specijalist za računalne mreže. Obavlja posao voditelja informatike u Trokutu. Prethodno radno iskustvo vezano je isključivo za IT sektor, gdje je obavljao poslove unapređenja i održavanja informacijskih sustava i računalnih mreža, uz naglasak na Windows Server radno okruženje i konfiguraciju wireless mreža. Obavljao je i poslove tehničke podrške održavanju kongresa, što je uključivalo napredno korištenje audio i video opreme.

Ivan je također zadužen za osiguravanje tehničke pomoći i edukaciju drugih zaposlenika o aspektima korištenja informacijsko-komunikacijskih sustava. Zbog stalnih i brzih promjena tehnologije, posebnu pažnju posvećuje praćenju tih promjena, edukaciji i usavršavanju.