POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

  • Ova Politika privatnosti ima za cilj objasniti na koji način dolazimo do osobnih podataka ispitanika (kupaca građana). Ona objašnjava kako se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, te u koje svrhe se upotrebljavaju.
  • Politika privatnosti upoznaje ispitanike s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihovih osobnih podataka odnosno privatnosti.

Prikupljanje osobnih podataka na mrežnoj stranici ili elektroničkom poštom

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi.

To znači da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim, ako dobrovoljno posjetitelj ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude.

Isto vrijedi i za slanje otvorenih molbi za posao i životopis.

Slanjem takvih podataka daje se prešutna privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su poslani ili prikupljeni.

Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti svrha obrade.


Upravljanje privolama

Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje kupaca građana i naših zaposlenika kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka.

Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. posluje sa pravnim i  fizičkim osobama(trgovačkim društvima, obrtima i građanima kupcima)prema kojima tražimo privole koje nam ispunjavaju.

Privole se potpisuju i sa zaposlenicima Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o.

U svakom trenutku kupci i zaposlenici mogu povući svoje privole.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj mrežnoj stranici Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje, te ostale tehničke informacije koje se vežu za našu mrežnu stranicu.

Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim mrežnim stranicama i tehničkim rješenjima.

Ono nam omogućuje bolje razumijevanje posjećivanja naše mrežne stranice i poboljšanje iskustva posjetitelja.

Politika privatnosti – web ZP PP Str. 2 od 3 Izdanje 1./2018. Kolačići (Cookies) Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj mrežnoj stranici.

Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi mrežne stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše mrežne stranice. Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše mrežne stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti mrežne stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama mrežne stranice biti duže od uobičajenog.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni.

Brisanje osobnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili kao što je ranije rečeno, prestankom svrhe obrade tih podataka, isti se brišu.

Tehničke i organizacijske mjere Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka.

Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka te brojne ostale mjere.


Pravo ispitanika ( kupca ili zaposlenika )

Ispitanik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni

Politika privatnosti – web ZP PP Str. 3 od 3 Izdanje 1./2018.

  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +385 91 176-1987 ili mail gdpr@trokut.eu.

Izmjene i dopune Politike privatnosti Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.