shutterstock_670290409

Želja vam je imati kvalitetan i razrađen nastup na digitalnim kanalima, odnosno društvenim mrežama, službenom blogu ili web stranici? Želite se razvijati u online okruženju u skladu s konkretno definiranim ciljevima? Potreban vam je jasan fokus i smjer svih digitalnih aktivnosti koje provodite? Ako je vaš odgovor na navedena pitanja “da”, vrijeme je da se ozbiljno posvetite izradi digitalne marketinške strategije. Navedeni posao poprilično je opsežan i vremenski zahtjevan te u pravilu zahtijeva angažman marketinških stručnjaka koji će proanalizirati vaše želje, ciljeve, mogućnosti i trenutačno stanje te definirati ključne smjernice digitalnog života vašeg poduzeća. Ukratko, strategija je temelj svake kvalitetne, sistematične i uspješne komunikacije na digitalnim kanalima. Otkrijte još nekoliko važnih razloga zašto je trebate imati!

Strategija otkriva vaše trenutačno stanje

Među važnim elementima strategije svakako je analiza aktualnog stanja koja na jednome mjestu pokazuje što u posljednje vrijeme radite na pojedinim digitalnim kanalima, radite li to dobro ili loše te kakvi su dosadašnji rezultati. Pregled trenutačnog stanja daje sveobuhvatnu sliku o tome kako vaš digitalni život izgleda sada i ujedno je dobro polazište za planiranje i poboljšanje budućih aktivnosti.

Strategija donosi analizu konkurencije

Bitan segment strategije je i analiza konkurencije koja donosi pregled aktivnosti i praksi najbližih konkurenata (npr. kako izgleda njihov nastup na društvenim mrežama), odnosno odgovara na pitanje u čemu su konkurenti uspješniji i bolji od nas, ali i koje su naše prednosti u odnosu na njih. Uz analizu vašeg trenutačnog stanja, pregled aktivnosti konkurencije dat će vam bolju perspektivu o tome što ste i kako dosad radili te upozoriti na jake i slabe točke vaših dosadašnjih praksi u digitalnom prostoru.

Strategija definira ciljeve i smjer vaših aktivnosti

Jedna od najvećih pogrešaka u digitalnom okruženju su aktivnosti bez jasnog smjera i cilja, a digitalna strategija rješava upravo taj problem. Jasno postavljeni ciljevi temelj su kvalitetnog nastupa na digitalnim kanalima i u skladu s njima razrađuju se ostali elementi strategije. Ciljevi mogu biti npr. povećanje prometa prema web stranici, jačanje svjesnosti o brendu, proizvodu ili usluzi, privlačenje novih kupaca i klijenata, stvaranje dodatnih vrijednosti za korisnike i slično. Naravno, u strategiji je važno i precizno odrediti ciljane skupine kojima se obraćamo u online okruženju, kako bi se u skladu s njima što kvalitetnije razradile daljnje aktivnosti i sadržajni pristupi.

Strategija donosi konkretne taktike za daljnje djelovanje

A kako ciljevi ne bi ostali samo na papiru, važno je i detaljno definirati taktike pomoću kojih će se oni moći realizirati. U poglavlju o taktikama mogu, primjerice, biti razrađeni formati sadržaja na društvenim mrežama koji će se koristiti, prikazani vizualni primjeri specifičnih sadržaja (tzv. mockupovi), definirane ključne teme koje će se komunicirati ciljanoj publici, navedeni prijedlozi budućih blog-postova ili rubrika na web stranici itd. Drugim riječima, taktike konkretnije i putem primjera pokazuju što i kako će se nešto raditi u svrhu ostvarenja definiranih ciljeva.

Strategija pokriva sve što je imalo bitno za uspješan digitalni nastup

Ovisno o potrebama i ciljevima poduzeća, strategija može biti prava mala knjiga s detaljnom razradom smjernica i prijedloga koja može i premašiti 100 stranica. Sve što je imalo bitno za daljnje aktivnosti na digitalnim platformama, trebalo bi biti spomenuto i predloženo u strategiji, tako da dokument može obuhvaćati i prijedloge oglasnih kampanja, definirane metrike i načine mjerenja uspješnosti aktivnosti, smjernice za kriznu komunikaciju na društvenim mrežama, preporuke za dizajn web odredišta, razradu nagradnih natječaja na društvenim mrežama, analizu trenutačnih online trendova i slično.

I jednom kada cijela strategija bude na vašemu stolu ili ekranu računala, nije dovoljno samo je pročitati, već je u što većoj mjeri i primijeniti u praksi!